Ett hundratal deltagare hade samlats på Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil för att inviga det nya centret. Verksamheten utgår från Kristineberg, men är mer än bara en fysisk plats. Målsättningen är att öppna upp för nya samarbeten med näringsliv och förvaltning.

Stationschef Peter Tiselius inledde invigningen med att ta fasta på Kristinebergs långa historia som plats för marin forskning.
– Med detta nya steg skapar en samarbete som är unikt inte bara i Sverige, utan även i Europa, sa Peter Tiselius.

Fokus på hållbar blå tillväxt

Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi och marin förvaltning och restaurering. Under invigningen hölls ett seminarium om utmaningarna för en blå hållbar tillväxt där bland andra generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten Jakob Granit talade.

Mattias Rust som är departementssekreterare på näringsdepartementet underströk att visioner måste fyllas med innehåll och att regeringen har en uppgift att skapa förutsättningar för att innovationer skapas. Han välkomnade det nya samarbetet på Kristineberg som tar tag i prioriterade frågor.

Ida-Maja Hassellöf från Chalmers lyfte fram att det är viktigt att de medverkande organisationerna drar nytta av varandras olikheter.
– Jag har stora förhoppningar att vi ska kunna öka kunskapsöverföringen från andra tekniska områden som exempelvis batteriforskning där Chalmers är starka.

Text: Albin Dahlin