Hållbart vattenbruk och förekomsten av plast i havet

Under rundvandringen presenterades pågående projekt kring förekomsten och effekten av plast i havet, restaurering och övervakning av ålgräs, effekter av havsförsurning på små fiskar, spridning och nyttjande av våra två arter av ostron, hållbart vattenbruk samt sjöfartens påverkan på havsmiljön. Med på besöket var också riksdagsledamoten och miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och i maj i år invigdes det nya centret Kristineberg Marine Research and Innovation Centre som ska bli en nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Bakom satsningen står fem starka forskningsaktörer – Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE med stöd av Lysekils kommun. Verksamheten fokuserar på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.

AV: ALBIN DAHLIN