Västra Götalandsregionen har länge varit aktiva i att bygga upp samverkansplattformar inom det marina och maritima området och var också en av de första regionerna att ta fram en regional maritim strategi. Den främsta plattformen för samverkan har varit det Maritima klustret i Västsverige, en överenskommelse mellan företag, offentliga aktörer och akademi/institut i Västsverige.

Göteborgs universitet gjort en utredning om de två marina fältstationerna Kristineberg och Tjärnö och en slutsats var att Kristineberg bör bredda sin verksamhet till att även innefatta utvecklingsfrågor och innovation. Tillsammans med den starka samverkanskulturen i Västra Götaland har detta lett fram till att Göteborgs universitet, Chalmers, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun har bildat ett partnerskap för marin forskning och innovation vid Kristineberg i norra Bohuslän. Den gemensamma visionen är att vara ett internationellt och nationellt ledande centrum inom forskning och innovation för hållbar blå tillväxt.

Centret blir en unik möjlighet att koppla ihop EU:s strategi om blå tillväxt med dom strategier som finns i regionen för den maritima sektorn. Verksamheten är en viktig del i utvecklingen av de maritima näringarna och en effektiv havsförvaltning.

Kontakt
Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39

Om regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

AV: ALBIN DAHLIN