− Jag tycker det är väldigt roligt när man möts över ämnesgränser. Konst från alger var nytt för mig, säger Fredrik Gröndahl, professor på KTH, som nyligen var och tittade på utställningen i Helsingfors.

Kursen föddes ur samverkan inom The Submariner Network och Baltic Blue Biotech Alliance där Fredrik Gröndahl fick kontakt med Julia Lohmann, från Department of Seaweed och konstprofessor på Aalto-universitetet. Tillsammans tog en designkurs kring alger form. I våras genomfördes den på Kristineberg center med studenter från Aalto, KTH och GU.

− Det rymdes allt möjligt med alger, från nya material och materialkemi till mat från alger och visioner kring Kristinebergs center. Det blev en kreativ mötesplats med marinbiologer som mötte konstnärer och materialkemister som mötte designers. Nu fortsätter kursen i vår med lika många studenter.

AV: FILIPPA BOHLIN