De fem ägarna till Bohus Seaculture är samtliga Gåsö-bor med bred erfarenhet från bland annat entreprenörsverksamhet, livsmedelsindustri och konstruktioner i havet. Efter att ha lyssnat till KTH-professorn Fredrik Gröndahls inspirationsföredrag om tång och alger började de undersöka förutsättningarna för kommersiell odling i hemmavattnen.
− Alger är en bra gröda. De kräver ingen bevattning, markröjning, eller gödsling. Däremot renar den havet genom att ta upp närsalter, säger en av ägarna, Nils Mårtensson.
− Det är en outnyttjad resurs i Sverige. Nyttiga och användbara på många olika sätt, säger marinbiologen Hanna Sellén Lennerthson, nyanställd i bolaget för att sköta om tångodlingen.

Växer bra på Kristineberg

2017 skördade de könsmogen sockertång på flera ställen utanför Gåsö för transport till Holland där Hortimare BV har odlat fram juvenila gametophyter (”algfrön”) som sedan målats på linor där de får växa till sig i akvarium innan utplantering.
− De växer bra här på Kristineberg center. Det är professionella utrymmen där vatten, ljus och temperatur kan styras, säger Nils Mårtensson.

Algfröna av Saccharina latissima, som också kallas sockertång, bladtång och skräppetare på svenska. Efter skörd säljs den som blancherad och fryst råvara till livsmedelsproduktion.
Algfröna av Saccharina latissima, som också kallas sockertång, bladtång och skräppetare på svenska. Efter skörd säljs den som blancherad och fryst råvara till livsmedelsproduktion.

100 ton alger till våren

Om några veckor sätts de små algerna ut i bolagets testanläggningar där de får växa fram till maj då sockertången är redo att skördas, rensas och beredas. Bohus Seacultures förhoppning är att så småningom också få tillstånd för en större anläggning. Samtidigt arbetar bolaget med att hitta en marknad för sina produkter.
− Det finns många intressenter främst inom fisk- och grönsaksförädlingsindustrin. Nu letar vi efter köpare till 100 ton alger.

Läs mer om Bohus Seaculture

AV: FILIPPA BOHLIN