– Det här har varit en kurs med teknikfokus. Bland deltagarna har vi alg- mussel- och fiskodlare som vill lära sig mer om det nya, men också representanter för myndigheter och andra som vill hänga med i utvecklingen, berättar Kristina Snuttan Sundell från Swemarc på Göteborgs universitet.

Både bland arrangörer och deltagare finns en bild av att intresset för vattenbruket i Sverige ökar. Frågan om matsäkerhet har hamnat på agendan och fler ser att det kan vara en god ekonomisk investering att satsa på vattenbruk.

– Det kommer. Väldigt mycket hänger förstås nu på de prejudicerande fallen. Om det går vägen med tillstånd där kommer det att släppa loss. Det finns också möjligheter för mindre varianter av RAS-system för fisk och odling av extraktiva arter, säger Snuttan Sundell.

Tillståndsprocesser en nyckelfråga

Smögenlax är det företag som kommit längst i att utveckla ett RAS-system för saltvattensfisk i Sverige. Odlingen sker i ett slutet system och i symbios med i biogas- och algproduktion som nyttjar restprodukter från produktionen. När företaget nu vill skala upp till kommersiella volymer har de trots den höga miljöprofilen inte lyckats få tillstånd, än.

− Kan vi få ordning på tillståndsprocesser och förvaltning så kan det bli jättebra. Då kan Sverige som nation åstadkomma något på området. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan trigga att fler odlingar kommer igång och gör branschen mer hållbar, säger Joel Oresten från Smögenlax.

Joel Oresten från Smögenlax pratade under kursen om hur de har byggt upp sin RAS-anläggning i Kungshamn.
Joel Oresten från Smögenlax pratade under kursen om hur de har byggt upp sin RAS-anläggning i Kungshamn.

Vattenbrukskurs viktigt forum

En som ligger i startgroparna för att bygga en pilotanläggning för ett ton per år i ett akvaponiskt system är Thomas Hasselby från Kalmar län.

− Som entreprenör är jag intresserad av de möjligheter som växer ur utmaningar. Det här är ett perfekt forum för den affärsutveckling som vi håller på med. Att delta i diskussionerna och lyssna på presentationerna och höra om tekniska lösningar vi kanske kan ta in i vår design, säger han.

Inte fisk, men musslor, är paret Gudrun och Dick Almqvists intresse. Sedan 20 år tillbaka har de företaget Västkustmusslor och säljer lokalt samt till Scanfjord.
− Vi kom hit för att höra mer om ostron- och algodling, kanske få lite inspiration och starta något i liten skala. Vi har redan lite utrustning för ostronodling och ville höra mer om det.

Kunskapsöverföringen fortsätter

Vattenbrukskurserna arrangeras av Nationellt kompetenscentrum för Vattenbruk med stöd från Fiskerifonden.
− Det är ett sätt för oss att jobba med kunskapsöverföring. Hittills har vi haft två kurser om tillstånd och miljöprövning, en om välfärdsfrågor för fisk och nu om nya tekniker. Tema för följande kurs kan bli avel och foder, säger Susanne Lindegarth från institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

AV: FILIPPA BOHLIN