Under workshopen i slutet av november möttes tångodlare, livsmedelsföretag, forskare och innovationsaktörer för att tillsammans hitta sätt att boosta alger som livsmedel.

– Det var många på plats som ville utveckla något kring alger och hitta business-möjligheter tillsammans. Tanken att skapa affärer fanns i luften hela tiden, säger innovationsledare Lillemor Lindberg från Innovatum Science Park, vars uppdrag är att fånga upp behov hos näringslivet för att skapa morgondagens affärsmöjligheter.

Mot ett blått proteinskifte

Alger och tång är intressanta både som ingrediens och som tillsats i mat. De kan bidra med smak, färg, konsistens och en mängd nyttigheter i form av mineraler, proteiner, vitaminer och nyttigt fett. Men det finns fortfarande mer att forska på kring algers näringsinnehåll och andra egenskaper, konstaterade Patricia Lopez-Sanchez från RISE och Ingrid Undeland från Chalmers.

Algodling behöver utrymme

Alger tar upp närsalter och kräver varken gödsel eller bevattning för att växa. De största utmaningarna för de som odlar alger i Sverige idag är, enligt Bengt Sahlin från Bohus Seaculture, dels att hitta plats för odlingarna bland många andra verksamheter längs kusten, dels att ”produktifiera” alger och optimera dem som livsmedel.

Säkerställa produktion och konsumtion

Livsmedelsbolagen Paulig och Findus delade uppfattningen att hållbarhet är en strategisk fråga, därför ses alger som en potentiell råvara i deras produkter framöver. Utmaningarna ligger bland annat i att säkerställa en tillräcklig produktion, utveckla nya produkter och kunskap om hur alger och dess näringsämnen påverkas av olika konserveringsprocesser. Nya algprodukter behöver också etableras hos både återförsäljare och konsumenter.

– Alla var väldigt entusiastiska och vi skapade mycket som vi kan ta med oss när vi utvecklar framåt, säger Lillemor Lindberg.

AV: FILIPPA BOHLIN