– Det är ett fantastiskt resultat som visar att Kristineberg är en stark aktör på den svenska marina forskningsarenan, säger Peter Tiselius, föreståndare för Kristinebergs marina forskningsstation.

De fem Kristinebergs- forskarna som beviljats medel är:

 

  • Maria Granberg, IVL:  Förekomst och effekter av alkylerade, substituerade och heterocykliska PACer i marina kustekosystem
  • Anna-Sara Krång, IVL: Från strandskräp till mikroplast: Fragmenteringsprocesser, transport och effekter av plastskräp på stränder och i grunda, kustnära ekosystem
  • Martin Hassellöv, GU: Nanofragmentering av vittrad plast i marin miljö – ökad giftighet eller bionedbrytbarhet
  • Eduardo Infantes, GU: Marin vegetation som ett naturligt skydd mot stranderosion
  • Sophie Julie Krizsan, SLU/KTH (Fredrik Gröndahl): Svenska alger i foder till mjölkkor ger mindre metanutsläpp (SEAFEED)

Formas har i uppdrag att främja och stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas fördelar varje år drygt 1,5 miljarder kronor i forskningsstöd till olika projekt.