SUBMARINER Network är en plattform som samlar många olika aktörer för att gemensamt lyfta hållbart och innovativt nyttjande av marina resurser. Nätverket startade 2013 för att undersöka potentialen hos olika maritima arter för nya tillämpningar. Sedan dess har nätverket bland annat också tagit fram en roadmap för utvecklingsmöjligheter inom blå ekonomi längs med olika kuster. Ett arbete som har likheter med det som bedrivs inom Kristineberg Center idag.

− Vi gör ju ungefär samma sak här, fast på nationell nivå. Sedan kopplar vi in Kristineberg Center mot nätverket för att underlätta för våra parter för bland annat kontakter och projektverkstäder, säger Fredrik Gröndahl.

Ökad samverkan skapar bättre förutsättningar att lösa de stora globala utmaningarna och ger ökad konkurrenskraft menar Fredrik Gröndahl.

− Det här är ett sätt att skapa fler projekt inom forskning och tillämpad forskning på EU-nivå. Det ger också möjligheter att påverka forskningsagendan på sikt, genom att skapa rådgivande dokument och roadmaps inför politiska beslut.

 

Läs mer om SUBMARINER Network