Kjell-Åke Andersson ingenjör på RISE
Kjell-Åke Andersson ingenjör på RISE

– Om man ska konstruera något och vill veta om detta klarar sig i havet eller i kustnära miljö under lång tid kan man inte vänta på realtidsdata. Genom att simulera och accelerera processerna artificiellt, kan vi i ett tidigare skede se hur ett material eller ytbehandling påverkas, vilket kan vara bra till exempel vid jämförelse mellan olika material och ytbehandlingar för att se om något klarar sig bättre än ett annat, säger Kjell-Åke Andersson ingenjör på RISE.

Material som placeras i havet utsätts för vatten och påväxt som över tid bryter ner materialet och skadar konstruktioner som ofta är avsedda att hålla i flera decennier. Ett exempel på oväntad korrosion var den nya Sundsvallsbron som började rosta efter bara några månader på grund av en ovanlig form av bakterie i vattnet.

Det är en stor fördel för företag om man i förväg kan testa och godtagbart förutsäga hur ett material eller produkt kommer att påverkas i havet eller dess närhet. Därför utvecklar RISE ett labb med olika testfaciliteter på Kristineberg där det är möjligt att testa både i verklig miljö i olika zoner utomhus och i artificiell labbmiljö. Att ha återkopplingen till verkliga förhållanden med kontroll av viktiga parametrar är en hjälp i arbetet att utföra och utveckla accelererade test i labbmiljö.

– Det här är intressant för alla som har konstruktioner i eller nära havet. Det kan handla om företag inom vågenergi, vindkraft eller inom andra näringar med marin anknytning. Det finns obegränsade möjligheter här egentligen, säger Kjell-Åke Anderson.

Referenspaneler
Referenspaneler av zink och kallvalsat stål efter 48 timmars exponering med kontinuerlig saltdimma i en korrosionskammare ansluten till naturligt havsvatten

Unika testmöjligheter

Vid artificiell korrosionsprovning används oftast en saltlösning med natriumklorid (NaCl) eller en lösning av så kallat syntetiskt havsvatten.

– Det unika med Kristineberg är att vi kan utföra tester med riktigt havsvatten, både djup- och ytvatten som pumpas direkt ur havet. Dessutom har vi möjlighet att göra tester utomhus i realtid och kan på så sätt kontrollera överensstämmelse för data från simuleringar med verkligheten. Hela stationen är byggd för experiment i och nära havet, det är fantastiskt, säger Kjell-Åke.

RISE tar även fram metoder för att kunna simulera miljöer för material och konstruktioner som påverkas av atmosfären vid havet även om materialet inte ligger direkt i havet. Det kan handla om material som växelvis befinner sig i vatten och luft eller utsätts för vattenstänk och blåst från havet.

– Vi utför tester i korrosionskammare med spray av havsvatten antingen kontinuerligt eller cykliskt där man kombinerar spray med kontrollerade fukt och torksteg. Det kan också vara dopptest där materialet doppas i havsvatten i intervaller och får sedan hänga i luften. Detta upprepas med viss frekvens. Det här är något vi tänker fortsätta utveckla, tanken är att vi ska kunna justera saker som salthalt, temperatur och strömningshastighet för att se vilken inverkan det har på material och acceleration.

På en ponton i havet vid stationen sker även andra tester och försök med verifiering av medel mot påväxt. I framtiden vill RISE även kunna undersöka möjlighet till tester av mikrobiell korrosion.

– För att vår satsning ska möta behov och förväntningar på bästa sätt är det viktigt att vi får till oss de problem och frågeställningar som finns kopplade till området, poängterar Kjell-Åke.

Dopptest
Material doppas i havsvatten i intervaller och får sedan hänga i luften, för att simulera atmosfären vid havet.

Brygga mellan forskning och industri

RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle.

–  Vår roll är att accelerera hållbar utveckling i näringslivet. Vi jobbar både med inom tillämpad forskning och på direkt uppdrag från industrin, säger Pierre Ingmarsson, Senior Projektledare på RISE.

–  Det är väldigt viktigt att få den här samverkan mellan forskning och verksamhetsutveckling. Det finns stora resurser här för industrin som kan komma och testa och validera sina produkter. Via oss kan de få tillgång till den marina miljön på Kristineberg.

 

Vill du veta mer om RISE arbete med korrosionsprovning, kontakta:

Kjell-Åke Andersson, Ingenjör, +46 10 516 56 17, kjell-ake.andersson@ri.se