– Det handlar främst om att skapa produkter från restråvaror eller underutnyttjade arter som idag går till lågvärdesändamål som fiskmjöl eller minkfoder. Totalt sett hamnar bara en femtedel av den fisk vi tar upp i Sverige på tallriken. Det är inte särskilt hållbart, säger Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap vid Institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers.

Därför startade Chalmers, tillsammans med flera europeiska partners, projektet WaSeabi för att utveckla nya metoder för att ta till vara på och nyttja mer av fångsten från havet direkt i livsmedel. Tillsammans med bland annat forskningsinstitutet RISE och Sveriges lantbruksuniversitet deltar Chalmers även i ett nationellt forskningsprojekt som fokuserar på så kallad ensilering. Fiskensilage har traditionellt sett använts i foder, men projektet ser också en potential att använda det som en ingrediens i livsmedel, förutsatt att metoden kan uppgraderas och kontrolleras bättre.

– Det är en gammal klassisk process med surgörning och hydrolys som gör att näringen i råvaran blir lättare att ta upp för djur och människor. Genom att man sänker pH-värdet hindrar man bakterier från att växa och samtidigt börjar råvarans egna enzymer att klippa sönder proteinet till peptider.

Förutsättning för uppskalning

För att processen ska kunna skalas upp utanför laboratoriet krävs en tank som kan mala, kyla och blanda. Därför har Kristineberg Center investerat i en flexibel tank som är anpassad för ensilering, men som också kan fungera för andra värdehöjande processer. Syftet är att tanken ska användas av framtida forskningsprojekt och företag som vill arbeta med bearbetning av bland annat restråvaror.

– Just malningsfunktionen är extra viktig. Restråvaror från fiskindustrin innehåller hårda material som ben i ryggben och fiskhuvud. Men vi ser också potential i att mala mindre musslor, eller sega alger. Dessutom är det jättebra att man kan kyla tanken eftersom processer som har med sjömat att göra behöver göras kallt, förklarar Ingrid Undeland.

Därför beställdes en mantlad tank där det yttersta lagret kan fyllas med kallt vatten för att kyla processen. Det går även att använda varmt vatten om man vill avsluta processen med att sterilisera eller pastörisera råvaran för att döda bakterier.

Hink med sillensilage
Ensilage från sill.

– Nu har vi en tank som kan skära kraftiga material, och som kan kan blanda, kyla och värma. Den blir en väldigt viktig enhet i en liten processlinje för uppskalning av det vi testar i labbet.

Tanken är specialbeställd och har tagits fram i samarbete med det danska företaget Landia. I mitten av september testkördes tanken framgångsrikt tillsammans med personal från företaget.

Testas i Sverige största sillfrabrik

Flextanken är just nu placerad hos Scandic Pelagic på Ellös som är Sveriges största fabrik för beredning av inlagd sill. Fiskare från hela Västkusten levererar fisk till fabriken.

– Det kändes väldigt logiskt att placera den där man genererar restråvaror från sill, så att råvarorna är helt färska, säger Ingrid Undeland.

Idag fraktas största delen av restråvarorna från sillen till Danmark där man tillverkar fiskmjöl och fiskolja från dem.

–  När man skeppar iväg de här restråvarorna till en låg peng blir det inga förädlingsinkomster kvar i regionen. Dessutom är fiskmjöl en ganska energikrävande process, medan ensilering är väldigt enkelt. På sikt ser vi potential i att sillrestråvarorna går till både lokal foderproduktion och till livsmedelsingredienser, i form av till exempel funktionellt protein.

Ur hållbarhetssynpunkt finns det alltså flera fördelar med att förädla restråvarorna på plats.

Scandic Pelagic deltar nu i både WaSeaBi-projeket, Ensilage-projektet och andra forksningsprojekt för att i framtiden kunna nyttja restråvarorna bättre vilket även skulle kunna hjälpa fabriken att leva upp till de miljökrav som krävs för att den ska kunna fortsätta sin verksamhet efter år 2024.

Från vänster: Jacob Brøndum Christensen, Landia; Jesper Borch Svendsen, Landia; Ingrid Undeland, Chalmers; Mehdi Abdollahi, Chalmers; Mursalin Sajib, Chalmers; Jörgen Nyberg, Scandic Pelagic
Från vänster: Jacob Brøndum Christensen, Landia; Jesper Borch Svendsen, Landia; Ingrid Undeland, Chalmers; Mehdi Abdollahi, Chalmers; Mursalin Sajib, Chalmers; Jörgen Nyberg, Scandic Pelagic

En del av en testmiljö

Den nya tanken blir en viktig pusselbit i att erbjuda en infrastruktur för företag som vill testa nya processer och kunna bedöma lönsamheten i nya lösningar.

– Det som verkligen saknats i regionen är någon form av testplattform som har lite enklare enheter som tank med kvarn, separator eller dekanter samt torkningsenhet.

Tanken går att använda i många olika processer där man vill extrahera och isolera något från en marin biomassa. I WaSeabi-projektet pågår även forskning för att isolera protein ifrån restråvaror som sedan kan användas i matprodukter.

–   Det är en process som är snarlik den man använder för att framställa sojaprotein från sojabönor. Vi använder dock restråvaror från fisk- och skaldjursindustrin, och makroalger.

I andra länder används även det som kallas enzymatisk hydrolys där man tillsätter andra enzymer till restråvaran som klipper ner proteiner och skapar ett proteinhydrolysat.

–   Det kan sedan användas som ingrediens i sportdrycker eller functional foods. Då behöver man också en tank som kan mala, blanda och justera temperatur och pH. För den processen skulle den här tanken funka ypperligt.

–   Förhoppningsvis kommer det finnas projekt och småföretag i regionen som vill testa olika processer och skala upp dem. Min dröm är att man inreder en fiffig container så att man kan köra runt tanken till dem som behöver göra tester. Men där är vi inte än. Däremot kan tanken hyras för olika projekt eller uppdrag mot företag.

Flextanken har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten som en del av satsningen på Kristineberg Center.

 

Vill du veta mer om tanken och hur du kan använda den? Kontakta:

Ingrid Undeland
Chalmers
undeland@chalmers.se
031–7723820

 

Hjälp forskningen

Nu går WaSeabi-projekt ut till allmänheten och undrar vad du som konsument känner för produkter gjorda av restråvaror från fiskeindustrin till. Hjälp till genom att fylla i enkäten här: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RSWZ8TAPSN9J