Programmet, som pågår under tio år, ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, med ett helhetsperspektiv på vatten, för att underlätta samarbete mellan forskare och intressenter.

– Programmet kompletterar väl de nationella program som Formas redan har och därmed känns det som vi nu har fått en pusselbit som saknats, både på nationell och internationell nivå, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas.

Läs mer på formas.se

I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024, där satsningen på ett forskningsprogram för hav och vatten är en del.