– Labbet gör det möjligt att undersöka många olika frågeställningar, till exempel hur vågorna påverkar överlevnad och biomekanik hos växter, effekten på fysiskt beteende och anpassning till strömmar, hur vågor påverkar musslors morfologi samt hur sedimentrörelser påverkas, säger Eduardo Infantes forskare vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet och en av forskarna bakom det nya labbet på Kristineberg.

– Många vågmaskiner är stora, dyra och väldigt komplicerade att använda. Vi ville ha ett enkelt system kan användas för ekologiska undersökningar.

Perfekt för att besvara ekologiska frågor

Organismer placeras i mesokosmen tillsammans med havsvatten för att undersöka hur vågorna påverkar dem.

Vågmaskinen kan generera tre typer av vågor, enkla vågor som simulerar båtvågor, ihållande vågor och oregelbundna vågor.

– I de olika vågtankarna kan vi simulera samma typer av omständigheter, till exempel samma näring, ljud, temperatur, salthalt och PH. Det enda som skiljer är vågorna.

– Vågmesokosmen är perfekt för att gör långtids simuleringar för att kunna besvara ekologiska frågor, säger Eduardo Infantes.

Se mer i videon ovan eller i forskningsartikeln:
Making realistic wave climates in low-cost wave mesocosms: a new tool for experimental ecology & biogeomorphology