Forskningsrådet Formas bjuder i samverkan med Göteborgs Universitet, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Kristineberg Center, Sida, SMHI och Universeum in till ett direktsänt samtal klockan 13.00 till 15.00. Det är öppet för alla att delta. Syftet är att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030. Sveriges fyra prioriterade områden under årtiondet är: ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer. Universeum presenterar även sin nya satsning på hav.

Formas generaldirektör välkomnar med en lägesbild och dagen inleds därefter med ett öppningsanförande från Kronprinsessan Victoria. Under seminariet kommer vi att få ta del av anföranden och samtal med statsråden Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning som är beskyddare för årtiondet samt Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Dagen bjuder också på anföranden och samtal från samverkande myndigheter och organisationers generaldirektörer och medarbetare.

Dagen avslutas med att Formas generaldirektör presenterar den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning och arbetet framåt. Hon kommer också att berätta om Formas nya uppdrag att leda ett nytt tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten och hur det kan samverka med uppdraget att stå som värd för det svenska arbetet med FN:s årtionde för havsforskning.

Moderator för dagen är Jessica Hjerpe Olausson.

För mer information om programmet läs här Världshavsdagen – Formas

Kontakt

Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör, Formas
zandra.thuvesson@formas.se, 073-024 92 08