Under två demonstrationsveckor i juni besökte Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC) Kristineberg  för att utföra tester med undervattensrobotar i havet utanför stationen. Blandat annat demonstrerades hur en robot självständigt kan åka ut och inspektera algodlingar för sedan återvända med insamlad data. En funktion som är viktig för att kunna börja odla i havet i större skala.

– Det är viktigt för att vi ska kunna ställa om från fossilberoende till ett hållbart, biobaserat samhälle. Då behövs mycket biomassa. På land finns odlingsmarker och skog men vi behöver även börja titta på hur vi kan nyttja havet och använda de ytor som finns för odlingar, säger Fredrik Gröndahl, stationschef på Kristineberg och delaktig i SMaRC.

Undervattensrobotarna kan även användas för att samla in miljödata och undersöka platser som är otillgängliga för människor.  Ser mer i videon nedan.