– Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

– Våra hav har en nyckelroll om vi ska lösa de utmaningar vi står in för med tryggad livsmedelsförsörjning, förnybar energi, nya material och mycket mer. Samtidigt som vi måste förvalta och säkra havens ekosystem, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stärkta resurser för marin forskning och innovation

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.

Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

– Det är svårt att som enskild aktör nå framgång, utan det krävs att flera parter samarbetar och drar nytta av närhet till varandra och gemensam infrastruktur, säger Eva Wiberg.

Ska bli ledande i Europa

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

– Vi är fem aktörer som tillsammans utvecklar centret. Jag har stora förhoppningar om att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer som stärker utvecklingen av en hållbar blå ekonomi och bidrar till svensk attraktions- och konkurrenskraft, säger Martin Sjöberg som projektlett processen för överenskommelsen kring Kristineberg Center.

 

Fakta: Om Kristienberg

Kristineberg ligger i Fiskebäckskil i Lysekils kommun och är en av världens äldsta marina forskningsstationer som grundades år 1877 under namnet Kristinebergs zoologiska hafsstation på initiativ av Sven Lovén. Tidigare drevs stationen av Kungl. Vetenskapsakademien och har de senaste tio åren ingått i Göteborgs universitets marina infrastruktur. Stationen har sedan start utgjort ett internationellt nav för marin forskning.