Om talaren

Leon Green är forskare i Marin ekologi vid Göteborgs universitet och stationerad vid Kristinebergs marina forskningsstation. Hans arbete fokuserar på invasiva främmande arter, hur dom anpassar sig till nya miljöer och vad som händer i ekosystemet när nya arter etablerar sig där.

Om Kristineberg Talks

Kristineberg är en av världens äldsta marina forskningsstationer. Idag bedrivs bland annat forskning om mikroplast, havsförsurning, vattenbruk och ålgräs.

Kristineberg Talks är en föredragsserie där forskare på stationen berättar om sin forskning och havet på ett lättillgängligt och spännande sätt. Föredragen riktar sig till alla som är intresserade av havet, dess organismer och den senaste forskningen.

Se alla höstens Kristineberg Talks

Foto: Rob Nelson / Untaimed Science