Om talaren

Fredrik Gröndahl, forskare vid Göteborgs universitet och KTH

Fredrik forskar på hållbar användning av resurser från havet så som mat, foder, kemikalier och energi. Han är expert på alger och manet och har bland annat pratat om framtiden mat i Vetenskapens värld på SVT. Fredrik är även chef för Kristinebergs marina forskningsstation.

Om Kristineberg Talks

Kristineberg är en av världens äldsta marina forskningsstationer. Idag bedrivs bland annat forskning om mikroplast, havsförsurning, vattenbruk och ålgräs.

Kristineberg Talks är en föredragsserie där forskare på stationen berättar om sin forskning och havet på ett lättillgängligt och spännande sätt. Föredragen riktar sig till alla som är intresserade av havet, dess organismer och den senaste forskningen.