Forskning och innovation för en hållbar blå ekonomi

Världens hav står inför många utmaningar, men samtidigt finns goda förutsättningar att bättre nyttja de marina resurserna och bidra till en hållbar utveckling. Därför startade sju starka aktörer Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Tillsammans driver Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center. Med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret stärker centret möjligheterna att arbeta för de globala hållbarhetsmålen och genomföra de nationella och regionala maritima strategierna.

Havsfrågorna får allt större uppmärksamhet på såväl global nivå som inom EU, nationellt och regionalt. Sverige har en av Europas längsta kustlinjer och Västra Götaland är landets mest utpräglade havsregion. Här sker redan en mångfald maritima aktiviteter och våra finansiärer,
Västra Götalandsregionen samt Havs- och vattenmyndigheten identifierar strategisk forskning och innovationer som centrala delar av den fortsatta utvecklingen. Målsättningen är att skapa en hållbar blå tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet.

Genom partnerskapet kan Kristineberg Center erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer till fler aktörer och vara en mötesplats för såväl forskning som innovation och företagsutveckling.

Kristineberg Center är fysiskt beläget på den anrika marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil. I samverkan med föreningen Fiskebäckskils strandsittare och andra lokala krafter vill centret också bidra till att också skapa en positiv utveckling av samhället och den marina miljön runt Kristineberg.

 

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om möjligheterna att etablera verksamhet eller samarbete med oss! Klicka här för att komma i kontakt med oss.