Vid Gullmarsfjordens mynning

Möteslokalerna, laboratorierna, fartygen och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer - på Kristineberg finns förutsättningarna för forskning, innovation och samverkan. Här kan du boka in dig för arbete och studier.

Med närheten till Gullmarsfjordens artrika marina ekosystem av olika slag har det bedrivits forskning här sedan mer än 140 år tillbaka. Med tillgång till historiska data, välutrustade laboratorier, avancerade instrument, fartyg, dykutrustning, undervisningslokaler, mäss och gästlogi är förutsättningarna på plats.

Om du är intresserad av att boka in dig på Kristineberg Center eller den marina forskningsstationen, klicka på någon av länkarna nedan till bokningssystemet hos Göteborgs universitet.

Kontakt