Vid Gullmarsfjordens mynning

Testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer ger fantastiska förutsättningarna för forskning, innovation och samverkan.

Forskare och företag kan hyra utrustning eller plats på Kristineberg och få stöd av vår erfarna och hjälpsamma personal. Vi erbjuder även fullständig testservice och innovationsstöd.

På Kristineberg finns

Kust och hav med område för tester

Kristineberg ligger vid Gullmarsfjordens mynning vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav. Fjorden erbjuder lugna vatten och stora djup nära land. Vattenområdet kring Kristineberg är dedikerat för tester vilket underlättar vid experiment och forskning.

Fartyget AliceFartyg och skeppare

På Kristineberg finns två forskningsfartyg. Forskningsfartyget Oscar von Sydow är 12 meter långt och utrustat för marin forskning och utbildning under dagsturer i kustnära vatten.

Forskningsfartyget Alice är 12 meter långt och utrustat för fysikalisk, kemisk och biologisk provtagning under dagsturer i kustvatten.

Våra skeppare är vana att hantera vetenskaplig utrustning och har bra kunskap om lokala förhållanden. De hjälper dig under turen men kan också självständigt utföra uppdrag som att läsa av resultat eller placera mätutrustning. På Kristineberg finns även mindre båtar med utombordare som kan hyras.

Vattenlab, termokonstantrum och intagshall

Genomströmmande filtrerat havsvatten är en av våra viktigaste faciliteter på Kristineberg. Vi har djupvatten, med relativt hög och stabil salinitet, och ytvatten, där både salinitet och temperatur varierar.

I våra termokonstantrum har du tillgång till havsvatten och kan ställa in temperatur på både luft och vatten. Rummen kan anpassas efter ditt experiments behov, vissa rum har även fast ljusarmatur för reglering av dygnsrytm. I intagshallarna kan du hantera och förvara fältprover i djup- eller ytvatten.

Mikroplastlaboratorie

Laboratorier

På Kristineberg finns flertal labb med tillgång till rinnande yt- och djupvatten från fjorden, i vissa av labben finns avjoniserat vatten och på flera ställen i huvudbyggnaden finns tillgång till Milli-Q-vatten. Instrument och utrustning finns att låna.

Läs mer om specifik labbutrustning som finns på Kristineberg på gu.se.

Organismer för utbildning och forskning

Vi kan bistå er före er ankomst och under er vistelse med insamling av arter och annat material, särskilt i vattnen runt Kristineberg.

Vi har redskap och van personal för insamling med de flesta metoder. På Kristineberg kan vi sedan levandeförvara tills ni sätter upp experimentet eller har er kurs. Vi kan också hjälpa till med uppställning av era experiment.

Deltagare på kurs i dykningDykning och snorkling

Vetenskapsdykning är ett viktigt redskap för marina forskare för att observera, dokumentera och utföra empiriska studier i kustnära miljö. På Kristineberg kan du utföra dykning eller snorkling inom forsknings- eller innovationsprojekt. Vår dykledare hjälper dig med dyktillstånd och att planera din dykning.

Verkstad

På Kristineberg finns verkstäder för att tillverka, komplettera och serva testutrustning, motorer och sensorer med utrustning för elektronik, plast, trä och metall. Vår kunniga personal hjälper dig. För större uppdrag kan du begära en offert, för mindre behov och akut service löser vi det i mån av tid. Det finns även en bred uppsättning företag i vår närhet som vi kan hjälpa dig att kontakta.

Workshop i lobbyn på Kristineberg centerMötesplats

Kristineberg är en mötesplats för forskare, studenter, företag och entreprenörer. Här finns lokaler för seminarier, konferenser, möten, workshops och föreläsningar. Hörsalen har plats för 60 personer och även möjlighet till livesändning, här finns också konferensrum med plats för 20 personer. Dessutom finns ett antal ytor som kan användas för workshops eller digitala möten.

Boende och restaurang

För dig som behöver övernatta under kort eller lång tid så erbjuder vi så väl enkel- och dubbelrum som mindre lägenheter. Kristinebergs restaurang Mässen är öppen måndag-fredag och serverar frukost, lunch och middag.

Vill du veta mer eller boka in dig

Kontakta vår reception på booking.kristineberg@gu.se eller 031-786 95 00.

Om Gullmarsfjorden

Flygfoto över gullmarsfjorden

Gullmarsfjorden är 30 km lång med ett maximidjup på 118 meter. Till de nyckelegenskaper som gör Gullmarn till en viktig marin miljö hör bland annat den utmärkta vattenkvalitén med tre ganska utmärkande vattenmassor; ytvattnet med varierande salthalt, orsakad av blandningen av lokal avrinning, Östersjövatten och ytvatten från Kattegatt/Skagerrak. Mellanlagret domineras av ytvatten från Skagerrak, medan bottenvattnet präglas av hög salthalt från Nordsjöns större djup.

Ett stort antal olika habitat – bland annat branta klippor, djupbottensediment, sand- och lerstränder, ålgräsängar, samt öppna och skyddade kuster – ger en mycket rik flora och fauna. Vetenskapliga studier har ägt rum i Gullmarsfjorden sedan 1830-talet, vilket gör att fjorden är väl dokumenterad. Gullmarn är naturreservat sedan 1983 samt ett EU BIOMARE referensområde.