En unik miljö för maritim utveckling

Kristineberg center är en marin forsknings- och innovationsmiljö med förutsättningar och infrastruktur att möta behov inom forskning, näringsliv, myndigheter och övriga samhället. Vi erbjuder:
  • Ideation & Co-creation workshops – transformerar utmaningar, behov och möjligheter till nya idéer,  samarbeten och lösningar.
  • Forskningsprojekt och agendor – skapar och faciliterar nationella och internationella forskningsprojekt.
  • Innovationsstöd från idé till nyttogörande – sömlöst stöd för hela processen till marknad och acceleration.
  • Koncept- och prototyputveckling – från kunskapsstöd till konstruktion och utveckling.
  • Testutveckling och verifiering – expertis och service för genomförande och verifiering.
  • SolutionLabs – aggregerar kunskap till beslutsfattare

Intresseanmälan

Jag vill gärna komma i kontakt med Kristineberg center