Unik forsknings- och utbildningsmiljö

Med närheten till Gullmarsfjordens artrika marina ekosystem har en unik forskningsmiljö utvecklats under mer än 140 år. Som forskare får du tillgång till välutrustade laboratorier, avancerade instrument, historiska data, fartyg, dykutrustning, restaurang och logi.

Kristineberg ligger vid Gullmarsfjordens mynning vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav. Vattenområdet kring Kristineberg är dedikerat för tester vilket underlättar för forskningsexperiment.

Läs mer om den infrastruktur och service som finns på Kristineberg

Om du är intresserad av att boka in dig på Kristineberg så hittar du praktisk information och bokningssystem på Göteborgs universitets hemsida.

Utbildning och lärande

Kristineberg är en nationell och internationell miljö för utbildning och kompetensutveckling inom en rad marina discipliner. På Kristineberg finns utmärkta möjligheter för aktiviteter i fält och labb för såväl grundutbildnings-, masters- och forskarutbildningsnivå så väl som kompetensutveckling för företag och organisationer. Här finns hörsal, grupprum, utbildningslaboratorier, inspirerande forskningsprojekt och föreläsare.

Vill du som universitetslärare förlägga en kurs till Kristineberg kan du ansöka om plats.

Vill du som universitetsstuderande gå en kurs på Kristineberg ska du kontakta studievägledare på ditt universitet.

Kontakta oss om du är intresserad av kompetensutveckling eller vill veta mer