Samskapande

Våra ledord är förena, förstärka och komplettera. Vi samlar aktörer från akademi, näringsliv och offentlighet för strategiska satsning på nationell nivå i internationell samverkan.

Vi driver samskapande aktiviteter för att initiera nya lösningar utifrån samhällsutmaningar, behov och möjligheter. Aktiviteter som mynnar ut i allt från nya breda initiativ till direkta innovations- eller forskningsprojekt.

Tillsammans har partnerskapet drivit aktiviteter som resulterat i projekt för tillämpad forskning och nyttiggörande, nya produkter, tjänster och värdekedjor, förvaltnings- och systeminnovationer på internationell, europeisk, regional och lokal nivå. Allt ifrån nationella initiativ som Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, till odling av konstruktioner, tillvaratagande av restströmmar, korrosion och antifouling, havsenergi, marint buller, nya lösningar med digital teknik, data och artificiell intelligens.

Kontakta oss om du har en idé eller vill samarbeta
 • Martin Sjöberg

  Martin Sjöberg

  Arbetstitel: Verksamhetsledare
  Mobilnummer: 076-168 57 60
  E-postadress: martin.sjoberg@ivl.se
 • Anne Gunnäs

  Anne Gunnäs

  Arbetstitel: Projektledare Lysekils kommun
  Mobilnummer: 072-145 45 96