Test och verifiering

På Kristineberg finns unika marina testmiljöer både i laboratoriemiljö, till havs och på land. Här får du tillgång till testanläggningar, utrustning, laboratorier, fartyg och testservice.

Vi är behjälpliga med allt från att ansöka om tillstånd till att installera, övervaka, kontrollera och verifiera ditt test.

Vi erbjuder testtjänster inom bland annat marin teknik, korrosion och anti-fouling, vattenbruk, restströmmar och miljöpåverkan. Du kan även få hjälp med koncept- och prototyputveckling, från kunskapsstöd till utveckling och konstruktion. Har du ett annat testbehov, kontakta oss så leder vi dig till rätt.

På Kristineberg finns laboratorier och termokonstantrum med tillgång till djup- och ytvatten. Här finns också kontorsplatser, övernattning och restaurang för dig som besöker Kristineberg för att genomföra ditt test. Nära Kristineberg finns allt från en skyddad fjord till öppet hav, en mängd av habitat, ekosystem i olika djup-, våg-, ström- och vindförhållanden. Vattenområdet kring Kristineberg är dedikerat för tester. 

Läs mer om den infrastruktur och service som finns på Kristineberg

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt test. Behöver du tillgång till annan utrustning eller testförhållande så samarbetar vi med testmiljöer runt omkring i Sverige, Norden och världen.

För mer information om test och verifiering, kontakta
För att boka labb eller utrustning, kontakta